Oorlogsjaren (1940-1945)

Vanaf 1940 moest Peere de plannen van zijn luxehotel opbergen, de Duitse bezetter stalde een eenheid met verkenningsvliegtuigen op het toen nabijgelegen vliegveld van Keerbergen. De soldaten sliepen in barakken langs het vliegveld maar de Duitse piloten kregen hotel Le Grand Veneur ter beschikking. Op 6 juni 1944 begonnen de Engelsen en Amerikanen aan de bevrijding van het bezette Europa, de Duitsers werden teruggedreven en op 4 september 1944 werd Antwerpen bevrijd. Maar wat heeft Antwerpen met de Grand Veneur in Keerbergen te maken? Wel, omdat de Duitsers werden teruggedreven besloot Adolf Hitler op 12 oktober 1944 Antwerpen enkel nog te bombarderen met de fameuze V-bommen of vergeldingswapens. Om Antwerpen en vooral de Antwerpse haven, die intact in de handen van de geallieerden was gevallen, te vrijwaren werd er door de Amerikanen een geheime operatie op poten gezet. Opperbevelhebber Eisenhower van het Amerikaans leger koos brigadegeneraal Claire H. Armstrong, opgeleid aan de befaamde academie “Westpoint” om Antwerpen van de totale vernieling te redden. Armstrong zette een operatie op touw met de codenaam “Antwerp X”. Vanaf 24 oktober 1944 was het hoofdkwartier/coördinatiecentrum tegen de V-bommen op Antwerpen in het hotel Le Grand Veneur gevestigd. Op ongeveer 80 km van Antwerpen werden de aankomende V-bommen waargenomen door radars en soldaten die met verrekijkers de lucht afspeurden naar V-bommen. Als er een V-bom gedetecteerd werd, werden alle inlichtingen doorgegeven aan radarposten, en aan het hoofdkwartier in de Grand Veneur te Keerbergen. In het hotel zat op een houten verhoog een deel van de Amerikaanse legertop die op een grote kaart alle aankomende V-bommen evenals de verdedigingsgordels en het mobiel afweergeschut aanbrachten. Als er een melding van een aankomende V-bom binnenkwam werden de juiste stelling met afweergeschut op de hoogte gebracht die dan de belangrijkste taak had, namelijk de V-bom uit de lucht schieten. Het betrof hier wel enkel de V1, dit was een laagvliegend onbemand vliegtuig die werd gelanceerd op een rail met een soort stoomkatapult. Van zodra gelanceerd vloog de V1 verder op zijn pulsreactor, een voorloper van de latere jetmotor. De V2 was een pak lastiger, tegen deze kon men amper iets beginnen. In tegenstelling tot de V1 was de V2 een raket, deze werd gelanceerd en vloog tot op een 100 à 150 km waarna de motor uitviel en de V2 in vrije val ging. Het tuig boorde zich in de grond en ontplofte tegelijkertijd. De V2 kon men niet uit de lucht schieten, het enige wat men kon proberen was de lanceerbasissen bestoken. De operatie vanuit de Grand Veneur had wel degelijk succes, van de 2394 gedetecteerde V-bommen werden er 2183 effectief uit de lucht geschoten. Maar toch bereikten 211 V-bommen Antwerpen wel, waar ze desondanks wel een aanzienlijk aantal slachtoffers maakten…

Oorlogs Jaren Fotoalbum

Antwerp X Document